دکتر سملوایز

تا بگویم شرح درد اشتیاق ...

دکتر سملوایز

تا بگویم شرح درد اشتیاق ...

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۰۹
مهر

به زودی درباره نحوه اخذ شرح حال در روان پزشکی برای دانشجویان پزشکی توضیحات جامعی رو خواهم نوشت . ان شالله که بتونه به کمک بیمارانمون بیاد .


دارم سعی می کنم بین کشیک دادن و درس خوندن تعادل نسبی برقرار کنم کاری است صعب . وقتی بچه های داخلی و قلب و... می بینم که این جوری دارن زحمت می کشن حس می کنم باید قوی تر و محکم تر از الانم باشم 


سال یکی های عزیزم همه موفق باشید ناامید نشید همه ما روزهای سختی رو می گذرونیم . 

۰۳
مهر

به نحو خنده داری گیجم و نمیدونم چی به چیه و چه باید بکنم سال بالایی ها به ابیوز در حد ممکن مشغولند روان پزشکی چندان هم که فکر می کردم رست نیست از صبح تاشب درحال دویدنیم