دکتر سملوایز

تا بگویم شرح درد اشتیاق ...

دکتر سملوایز

تا بگویم شرح درد اشتیاق ...

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۳
آذر
حس می کنم خیلی وقته اینجا نبودم . یه نگاه به پست های قدیم انداختم به ترسی که پارسال داشتم و به ترس های امسالم فکر کردم به امتحان ارتقا و آسکی و اورژانس و کشیک ودرمانگاه ... بچه ها پارسال این موقعها من هم مثل شماهایی که امتحان دارید خیلی مضطرب بودم حس می کردم هیچ چیز قبول نمیشم و... از نگرانی نمی تونستم درس بخونم ولی ادامه دادم ببینید حتی اگه به حال مرگ افتادید خوندن رو کنار نذارید مطمئن باشید پیش خدا تلاشهاتون گم نمیشه و قطعا موفق میشید.